มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 


ทางมะพร้าว

 


แกนในสำหรับทำด้ามจับ

 


ไม้ไผ่รวกสำหรับทำด้ามจับ

 

วัสดุที่ใช้ในการทำ

 

ขั้นตอนการทำ
   

ที่มา/ผู้้ถ่ายทอด
          นายหนาม งวนสันเทียะ ได้รับการฝึกอาชีพจากสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมา ที่บริเวณตลาดย่าโมในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา นื่องจากได้ติดตามบิดาซึ่งมีอาชีพทำงานรับจ้างอยู่ในบริเวณตลาดย่าโม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ที่รับจ้างอยู่ในบริเวณตลาด ซึ่งตนมีความสนใจเรียนการทำไม้กวาด เนื่องจากเห็นว่าในตลาดและบริเวณใกล้เคียง ได้มีึการใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวในการทำความสะอาดแผง ร้านค้า และพื้นกันอยู่ทั่วไป จึงได้ยึดเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาประมาณ 16 ปี


เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สำคัญ
          1.ทางมะพร้าวซึ่งเหลาแล้ว (ปัจจุบันรับมาจากอำเภอขามทะเลสอในราคากิโลกรัมละ 6 บาท)
          2. ไม้ไผ่ (ไผ่รวก)สำหรับทำด้ามไม้กวาดชนิดด้ามยาว
          3. ไม้กระถินสำหรับทำด้ามจับ (เหลาให้ส่วนปลายแหลม)
          4. เชือกไนล่อน,เชือกปอ

 

วิธีทำโดยสังเขป
          ไม้กวาดทางมะพร้าว
          1. นำทางมะพร้าวที่เหลาแล้วประมาณ 1 กำมือมัดปลายด้ามจับด้วยเชือกไนล่อน
          2.ใช้ไม้กระถินปลายแหลมใส่ไว้ตรงกลางของด้ามจับ เพื่อให้ไม้กวาดดูมีความหนา โดยไม่ต้องใช้ทางมะพร้าวจำนวนมาก
          3.ตกแต่งด้ามจับให้สวยงามโดยเหลาปลายด้ามจับเพื่อให้สามารถจับได้ง่ายขึ้น
          ไม้กวาดกลมด้ามยาว
          1. นำทางมะพร้าวที่เหลาแล้วประมาณ 1กำมือมัดปลายด้ามจับด้วยเชือกไนล่อน
          2.นำไม้กระถินปลายแหลมตอกเข้าไปตรงกลางของทางมะพร้าวด้านที่ปลายมัดไว้ เพื่อเป็นการนำร่องสำหรับทำด้ามจับ
          3.นำไม้รวกที่เป็นด้ามจับตอกซ้ำเข้าที่ไม้กระถินที่เป็นไม้นำร่อง และตกแต่งให้สวยงาม

 

ช่วงระยะเวลาที่ทำ           ตลอดทั้งปีหรือผลิตให้ตามสั่ง

 

ปริมาณที่ผลิต/ราคาที่จำหน่าย
          สามารถผลิตได้ประมาณ 200 - 300ด้ามต่อวัน แล้วแต่จำนวนที่ลูกค้าสั่ง โดยจะจำหน่ายที่ตลาดย่าโมและร้านค้าในตัวเมืองนครราชสีมา โดยจำหน่ายด้ามละ 15 บาท

 

ผู้ให้ข้อมูล
          นายหนาม          งวนสันเทียะ (3-3009-00739-53-5) อายุ 49 ปี
          บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแคใต้ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization