มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน

การทำว่าวจุฬา
 
   

ที่มา/ผู้้ถ่ายทอด
          นายอุทัยในสมัยเป็นเ้ด็กเมื่อถึงฤดูเล่นว่า บิดาก็จะทำว่าวจุฬาให้ และเริ่มรู้สึกสนใจอย่างจะทำเอง จึงได้เรียนการทำว่าวมาจากบิดา แต่เนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงวัยรุ่นทำให้กลายเป็นคนพิการ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิมจึงไม่ได้ประกอบอาชีพ หลังจากพิการได้ 10 ปี โดยทำการศึกษาจากบิดา ประกอบกับตนเองมีความสามารถพิเศษ ในด้านนี้จึงเรีัยนรู้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถจักสานได้ เช่น ไซ สุ่ม (สามารถสานสุ่มจากลวดสลิงได้) ฆ้อง (หมวง) ตะกร้า เข่ง ดางจับปลา (คล้ายแห) ถุงตะเคียว ตามข่าย ถักเปล
          ในปัจจุบันนี้ด้วยความมีชื่อเสียงด้านการทำว่าวจุฬา เมื่อถึงเทศกาลเล่นว่าวจึงมีคนมาว่าจ้างให้ทำ ทั้งคนภายในหมู่บ้าน และตำบลอื่น รวมทั้งเคยมีคนว่าจ้างให้ทำเพื่อนำไปแข่งขันที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สำคัญ
          ไม้ไผ่ลำแก่พอประมาณเชือกกาวเอ็นด้ายถุงใหญ่สีต่างๆ มีดเหลา ขี้ผึ้ง ใบตาลตากให้แห้งเพื่อทำใบธนู (อาจใช้ขวดน้ำพลาสติกแทนใบตาลได้) ด้ายไนล่อน

 

วิธีทำโดยสังเขป
          1.เลือกไม้ไผ่ลำแก่พอประมาณถ้าไม้ไผ่ลำแก่จัดจะทำให้หักโค้งไม่ได้
          2. เริ่มต้นให้เหลากระดงหลัง ความยาวประมาณ 3 ศอก ความหนาประมาณแท่งดินสอ HB
          3.ไม้ที่ใช้ทำปีกให้เหลาเอาเฉพาะส่วนของผิวไม้ ช่วงปลายทั้ง 2 ด้านเหลาให้บางกว่าส่วนกลางของปีก ความยาวประมาณ 3 ศอก จำนวน 2 อัน มัดปีกทั้ง 2 อันติดกับกระดงหลัง ให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของกระดงหลัง
          4. ส่วนขาหรือขาเหยี่ยว ให้เหลาไม้ไผ่เอาส่วนผิวยาวประมาณ 2 ศอก จำนวน 2 อัน มัดติดกันระหว่างกระดงหลังกับปีก แล้วเย็บด้วยถุงพลาสติกติดกับปีกของว่าว (อัตราส่วนของอก : หาง เป็น 3 : 2)
          5. การทำคันธนู ให้เหลาผิวไม้ไผ่ความยาวประมาณ 3ศอกใช้เชือกมัด โดยนำขี้ผึ้งติดกับใบตาล (ใบธนูต้องทำจากใบตาลจะได้เสียงที่ไพเราะ) ทั้ง 2 ด้าน แล้วมัดเชือกติดกับหัวว่าว ตัดหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 ศอก
          6.มัดเชือกตรงหัวว่าวยึดติดกับปีกของว่าว โดยให้อยู่ห่างจากกระดงหลังทั้ง 2 ด้าน ประมาณ 9 เซนติเมตร
          7.ร้อยเชือกระหว่างกระดงหลังกับปีกเพื่อร้อยเชือกทำเป็นขาเหยี่ยว

 

ช่วงระยะเวลาที่ทำ          เวลาว่างช่วงหน้าแล้ง หรือหมดฤดูเก็บเกี่ยว โดยใช้เวลาทำประมาณวันละ 3 - 4 ตัว

 

ปริมาณที่ผลิต/ราคาที่จำหน่าย          ต้นทุน 40 บาท จำหน่ายได้ 150 บาทขึ้นไปอยู่ที่ขนาดของตัวว่าว

 

ผู้ให้ข้อมูล
          นายอุทัย          หึกขุนทด         (3-3008-00883-81-2)
          บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 9บ้านสระสี่เหลี่ยมตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization