มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน

การสานเข่งจากไม้ไผ่สำหรับใส่ข้าวโพด
 


ไม้ไผ่สีสุก และไม้รวก

 


สายพานเก่า (สำหรับทำหูจับ)

 


ใช้ไม้ไผ่สีสุก "สานตอกตั้ง"

 


ใช้ไม้รวกเป็นตอกสาน

 


วิธีการสาน "ตอกสาน"

 

          
ลักษณะของเข่ง
   

ที่มา/ผู้้ถ่ายทอด
          นายพรม กอสูงเนิน ได้สนใจการจักสานมาตั้งแต่อายุ 30 ปี โดยได้ศึกษาแบบอย่างจากคนรุ่นเก่า ๆ ที่ทำการจักสานภายในหมู่บ้าน (ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว) และได้ทดลองทำเพราะเห็นว่าทำได้ไม่ยากนัก วัตถุดิบก็คือไม้ไผ่สีสุกที่หาได้ในพื้นที่และมีจำนวนมาก โดยในการฝีึกจักสานครั้งแรกได้เริ่มสานตะกร้า และสานเข่งขนาดทั่วไป ด้วยสาเหตุที่เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพทำไร่พริก และไร่ข้าวโพดซึ่งมีความต้องการเข่งในการใส่ผลผลิตทางการเกษตร และได้มาว่าจ้างให้นายพรมสานให้ ซึ่งเข่งนี้จะมีขนาดใหญ่พิเศษกว่าเข่งธรรมดา นอกจากสานเข่งใส่ข้าวโพดและตะกร้าแล้ว นายพรมยังสานหวดสำหรับนึ่งข้าว กรงนก และเครื่องมือหาปลาด้วย


เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สำคัญ           ไม้ไผ่สีสุก (ไม้ไผ่บ้าน),ไม้ไผ่รวกสายพานเก่า

 

วิธีทำโดยสังเขป
          1.การเตรียมไม้โดยการเหลาไม้ไผ่สีสุกเพื่อใช้ทำส่วนที่เป็นก้นเข่งและโครงเข่ง (เรียกว่า "ตอกตั้ง") ไม้ไผ่สีสุกที่ใช้ควรเป็นไม้ลำแก่ ๆ และมีขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อเหลาแล้วจะได้ไม้ที่มีความแข็ง เพราะจะต้องสานเป็นโครงหลักของตัวเข่ง
          2. เหลาไม้ไผ่รวก เพื่อใช้สานเป็นตัวเข่ง (เรียกว่า "ตอกสาน") เพราะไม้ไผ่รวกเป็นไม้ที่อ่อนและลำเล็กกว่าไม้ไผ่สีสุก
          3.ใช้ไม้ไผ่สีสุกสานก้นเข่งและโครงหลัก
          4.ใช้ไม้ไผ่รวกสานตัวเข่งโดยสานขุึ้นลงสลับกับตอกตั้งจนได้ความสูงตามที่ต้องการ
          5.เมื่อสานเสร็จแล้วนำสายพานมาทำหูจับ โดยใช้สายพานเก่าที่เลิกใช้แล้วตัดให้มีความยาพอเหมาะที่จะจับได้ถนัดมือ (ประมาณ 2 ฟุต)

 

ช่วงระยะเวลาที่ทำ          ช่วงที่ว่างจากงานประจำ           สำหรับเข่ง 1 ใบ ใช้เวลาในการสานประมาณ 2 วัน (โดยที่เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้ว)

 

ปริมาณที่ผลิต/ราคาที่จำหน่าย          เข่งใบใหญ่สำหรับใส่พืชผลทางการเกษตร จำหน่ายราคาใบละ 150 บาท

 

ผู้ให้ข้อมูล
          นายพรม          กอสูงเนิน         (3-3008-00890-79-7) อายุ 77 ปี
          บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 6บ้านดงมะเกลือตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization