มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน

การเผาถ่านไม้
 

          
ไม้แห้ง

 

          
ด้านหน้า/ข้างเตา
   

ที่มา/ผู้้ถ่ายทอด
          ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีแก๊สหุงต้ม ยังไม่มีถ่าน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจะหาเก็บฟืนมาหุงต้ม เมื่อฝนตกฟืนเปียกทำให้ยากลำบากในการหุงต้ม ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านจึงมีการเผาถ่านาจากไม้ชนิดต่าง ๆ โดยจะสังเกตเห็นว่าในช่วงหน้าหนาวอากาศแห้ง ต้นไม้ก็แห้ง ใบไม้ร่วง ชาวบ้านจึงนิยมตัดไม้และเผาถ่านในช่วงนี้ ประกอบกับเป็นช่วงที่หมดฤดูเก็บเกี่ยวพืชไร่ด้วย การเผาถ่านที่นิยมกันมี 2 แบบ คือ การเผาโดยใช้แกลบ มีข้อดีคือมีควันน้อย ไม่รบกวนบ้านข้างเคียง แต่จะได้ถ่านไม้ที่มีคุณภาพไม่ดี วิธีที่สองคือเผาโดยใช้เตาเผาถ่าน ซึ่งชาวบ้านจะทำเตาเผาจากดินเหนียวที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน การเผาถ่านด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือให้ถ่านไม้คุณภาพดี แต่มีข้อเสียคือมีควันมากรบกวนบ้านข้างเคียง การทำเตาเผาถ่านให้คงทนใช้่งานได้นานไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความชำนาญไม่เช่นนั้นเมื่อเผาแล้วเตาอาจจะพังได้ จึงถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างหนึ่ง และเตานี้ใช้งานมากกว่า 10 ปีแล้ว ยังคงอยู่ในสภาพดี โดยนายประหยัดบอกว่าสิ่งสำคัญในการทำเตาคือต้องใช้ดินเหนียวคัุณภาพดี มีความเหนียวมาก ถูกความร้อนแล้วไม่แตกร้าวง่าย ซึ่งดินที่ใช้นี้ต้องไปนำมาจากบ้านกุดพุดซา ตำบลหนองบัวละคร โดยชาวบ้านได้ทำเตาเผากันหลายหลังคาเรือน โดยเตาที่นายประหยัดใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเตาหลังที่สอง (เตาแรกทดลองทำทนความร้อนไม่ได้จึงได้พังไป)


เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สำคัญ
          ดินเหนียว (จากบ้านกุดพุดซา ตำบลหนองบัวละคร) ประมาณ 1 รถ (รถบรรทุกเพื่อการเกษตรหรือรถอีแต๋น) แกลบ ฟาง กระสอบป่าน ไม้สำหรับใช้เผาทำถ่าน และใช้ทำโครงเตา ได้แก่ ไม้ตะโก มะขามเทศ สะแก

 

วิธีทำโดยสังเขป
          การเตรียมดิน          นำดินเหนียวแกลบฟางเกลือมาผสมกัน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยวิธีการเหยียบ เพื่อใช้เป็นหลังคาและปิดปากเตา
          การทำเตา
          1. ขุดหลุมลึกประมาณ 1 เมตร
          2.ให้คนลงไปในหลุมที่ขุดไว้เพื่อจัดเรียงไม้สำหรับเป็นโครงเตา และอีกคนเป็นส่งไม้ การเรียงไม้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งซึ่งต้องเรียงให้แน่นหลุม เพื่อให้หลุมมีโครงสร้างที่แข็งแรง เมื่อเต็มหลุมแล้วต่อไปก็จะเป็นการทำโครงหลังคาเตาให้สูงจากปากหลุมประมาณ 0.5 เมตร โดยจะใช้ไม้ทำเป็นโครงหลังคาซึ่งมีความยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่หัวถึงท้าย
          3. นำกระสอบป่านมาคลุมโครงหลังคาเพื่อจะนำดินเหนียบมาปิด (โป๊ะ)
          4.เริ่มนำดินเหนียวปิดลงบนกระสอบป่านที่คลุมโครงหลังคา
          5. สร้างส่วนที่ใช้สำหรับเป็นปล่องควัน 2 ปล่อง บริเวณด้านข้าง 1 ปล่อง และด้านก้นเตาอีก 1 ปล่อง โดยการใช้ไม้ไผ่ตัดเป็นปล้องยาวพอประมาณ เพื่อนำร่องเสียบลงไปในหลุมตรงบริเวณทที่จะทำเป็นปล่องควัน โดยให้ไม้ไผ่โผล่เหนือหลุมประมาณ 1 ฟุต
          6.ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำปล่องควันให้เจาะพื้นบริเวณข้างๆ ให้ทะลุถึงหลุมเพื่อใช้เป็นช่องสำหรับใส่ไฟ
          7.ในการเผาถ่านนั้นให้ใส่ท่อนไม้ให้เต็มหลุม ถ้าเป็นไม้แห้งจะใช้เวลาในการเผา 1 - 2 คืน โดยการเผาแรก ๆ ต้องใส่ไฟตลอดเวลาจนกว่าไม้ในหลุมจะติดไฟเป็นอย่างดี
          8.ให้สังเกตควันจากหลุมถ้าควันเป็นสีขาวขุ่น แสดงว่ายังไหม้ไม่หมด แต่ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าไหม้หมดแล้ว
          9.เมื่อไม้ไหม้หมดแล้วให้อุดปล่องควันทุกปล่อง รวมทั้งปากเตาด้วย ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ถ่านไม้เย็นตัว จากนั้นจึงนำถ่านออกมาใช้ได้

 

ช่วงระยะเวลาที่ทำ          ช่วงที่ว่างจากงานประจำ

 

ปริมาณที่ผลิต/ราคาที่จำหน่าย          ในการเผาแต่ละครั้งจะได้ถ่านไม้ประมาณ 4 กระสอบป่าน

 

ผู้ให้ข้อมูล
          นายประหยัด          ประยูรพิทักษ์          (5-3008-90009-50-1) อายุ 49 ปี
          บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5บ้านห้วยดินดำตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization