มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน

การถักและย้อมแห
 


เชือกไนล่้อน กระดาน ชนุนขนาดต่าง ๆ

 


แหที่ถักเสร็จแล้ว
   

ที่มา/ผู้้ถ่ายทอด
          นายสร้อย เสาทองหลาง ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาคือพ่อใหญ่แก้ว เสาทองหลาง มาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากเมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวในหน้าแล้งชาวบ้านจะว่างจากงาน จึงต้องหาอะไรทำ และทำการถักแหเป็นการเตรียมเครื่องมือสำหรับจับปลาในฤดูฝน อีกทั้งคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็ทำกันเป็นการทั่วไป โดยถ้าเป็นหญิงก็จะทอเสื่อ ส่วนฝ่ายชายก็จะถักแห สานสุ่ม ไซ เข่ง และเครื่องจักสานอื่น ๆ


เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สำคัญ          ชนุน ด้าน ไม้กระดานตามขนาดตาแหที่ต้องการ เชือกไนล่อน ลูกแห

 

วิธีทำโดยสังเขป
          1. เริ่มทำการถักที่จับแหส่วนบน (จอมแห) และนำไปแขวนไว้ให้สูงพอประมาณเพื่อสะดวกต่อการถักส่วนล่าง
          2.ใช้ชนุนร้อยเชือกไนล่อน แล้วเริ่มถักโดยใช้ไม้กระดานรองเพื่อให้แต่ละช่องมีขนาดเท่ากัน และใช้ดึงขณะถักเพื่อให้ตึง ดำเนินการถักต่อไปจนได้ขนาดที่ต้องการ
          3. เมื่อถักแหได้ตามขนาดแล้ว ที่ปลายแห (ตีนแห) ให้ร้อยลูกแหเพื่อถ่วงน้ำหนักของแห

 

การย้อมและถักแห
          แต่ดั้งเดิมก็จะย้อมโดยใช้ผลตะโกตำให้แหลกเป็นน้ำ แล้วนำแหมาหมักทิ้งไว้ในน้ำตะโก 1 คืน (จะได้สีออกแดง) และเอาขึ้นมาตากแดดให้แห้ง แล้วหมักโคลนต่อเพื่อให้สีติดทนนาน ซึ่งการหมักตะโกนี้จะทำให้แหมีสีออกดำ
          ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการย้อมแหโดยวิธีธรรมชาตินี้อยู่

 

ปริมาณที่ผลิต/ราคาที่จำหน่าย          ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของแห มีราคาตั้งแต่ 600 - 1,000 บาท

 

ผู้ให้ข้อมูล
          นายสร้อย          เสาทองหลาง          (3-1904-00312-83-6) อายุ 49 ปี
          บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5บ้านห้วยดินดำตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization