มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน

ดนตรีไทย
 


ระนาดเอก

 


ซออู้

 


การตีระนาดเอก

 


การสีซอ

 


การเป่าปี่
   

ที่มา/ผู้้ถ่ายทอด
          นายสาย ชอบเรียบร้อย เติบโตมาในครอบครัวที่เล่นดนตรีไทย ซึ่งเป็นวงปี่พาทย์ โดยปู่เป็นผู้ถ่ายทอดให้ และชักชวนให้เข้าวงปี่พาทย์เล่นตามงานมงคลต่าง ๆ เป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งพ่อสายมีความสามารถพิเศษที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภท ในเวลาต่อมาได้เปิดวงปี่พาทย์เป็นของตนเอง เมื่อมีงานก็จะรวมตัวกันเล่นเ็ป็นวงแต่ละคนก็เล่นเครื่องดนตรีที่ตนถนัด แต่พ่อสายสามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิด ฉะนั้นเมื่อเครื่องดนตรีชนิดใดที่ผู้เล่นไม่มาพ่อสายก็จะดำเนินการเล่นแทน โดยวงปี่พาทย์ได้รับเล่นตามงานต่าง ๆ ทุกงานเป็นอาชีพเสริม ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปัจจุบันพ่อสายก็ยังเล่นเป็นงานอดิเรกและเครื่องดนตรีไทยที่ยังเหลืออยู่ที่บ้าน ก็มีเพียงระนาดเอก ปี่ และซออู้เท่านั้น


เครื่องดนตรีไทย          ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน ฉิ่ง ฉาบ ปี่ ซอ กลอง

 

เพลงส่วนใหญ่ที่เล่น
          1. เพลงสาธุการ (เพลงไหว้ครู)
          2.เพลงโหมโรง
          3.เพลงเขมรปากท่อ
          4.เพลงสีนวล
          5.เพลงสีนวล
          6.เพลงค้างคาวกินกล้วย
          7.เพลงลูกทุ่งลูกกรุงกันตรึมต่างๆ

 

ผู้ให้ข้อมูล
          นายสาย          ชอบเรียบร้อย (3-3008-00876-38-7) อายุ 63 ปี
          บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ที่ 4บ้านคลองแคเหนือตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization